KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ
datum: 5. 8. 2017
rozhodčí: Milan Krinke | CZ
propozice
přihláška
Speciální výstava Bearded Collií, Štoky
1. uzávěrka 26. 6. 2017, 2. uzávěrka 10. 7. 2017
image (1)

Jak na to...

Jak uchovnit svou BEARDED COLLII

Po splnění všech podmínek vč. věku psa – tj. min. 17 měsíců zašle doporučeně majitel tyto dokumenty:

- originál průkazu původu (PP)
- originál potvrzení o RTG vyšetření na DKK (DLK)
- kopie tří posudků z výstav (2x z výstavy KCHBC, 1x z výstavy mezinárodní, podmínkou je min. 1x Výborný z výstavy KCHBC, ostatní mohou být Velmi dobrá, posudky musí být od 3 různých rozhodčí)
- 2x vyplněný formulář - Formulář pro zařazení bearded collie do chovudoc1 pdf a Potvrzení identifikace doc1 pdf  
- kopii dokladu o úhradě registračního poplatku chovného jedince KCHBC
- foto psa nebo feny ve výstavním postoji pro potřebu webových stránek KCHBC

Registrační poplatek KCHBC je 500 Kč pro člena klubu a 1500 Kč pro nečlena klubu.

Správce plemenné knihy do průkazu původu doplní výsledky RTG, poznámku CHOVNÝ/CHOVNÁ a PP zašle na plemennou knihu ČMKU na přeregistraci do rejstříku chovných jedinců.

ČMKU posílá průkaz původu majiteli spolu s knihou odchovů/krytí na dobírku (cena je dle platného ceníku ČMKU a České pošty)

správce plemenné knihy: Dana Volková, Jelmo 28, 37371 Rudolfov

podrobné podmínky uchovnění naleznete v Chovatelském a zápisním řádu, popř. se s dotazy obracejte na správce plemenné knihy 

 

Chci nakrýt svou fenku

- fenka musí být uchovněná – viz. Jak uchovnit svou bearded colli

- Výběr krycího psa – možno vybrat ze všech chovných psů, je však nutno respektovat speciální podmínky pro krytí fen v KCHBC:

Jedinec, který má výsledek RTG DKK: 2/2, 2/1, 1/2, 2/0 nebo 0/2 smí být spojen pouze s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0.

Jedinec, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1, smí být spojen s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1.

Alespoň jeden z páru musí být zcela plnochrupý (jedinec s nadpočetným nebo chybějícím zubem není plnochrupý, nelze nadpočetný a chybějící zub slučovat).

 

Při domácím i zahraničním krytí:

smí být česká chovná fena kryta pouze s chovnými psy s průkazy původy akceptovanými ČMKU, smí český chovný pes krýt pouze chovné feny s průkazy původu akceptovanými ČMKU.

 

- Zkontaktujeme majitele vybraného krycího psa a domluvíme si termín krytí a finanční vyrovnání.

- Před krytím si v sekci Dokumenty ke stažení – chov - vytisknete oba krycí listy – pro fenu (1) a pro psa (2)

- krycí listy vyplníte a necháte podepsat majitelem krycího psa.

- vyplněný krycí list 2 odešle majitel krycího psa do 7 dnů po uskutečněném krytí na adresu správce plemenné knihy: Dana Volková, Jelmo 28, 37371 Rudolfov (v případě zahraničního krytí odešle krycí list psa majitel feny). -- Poplatek za krytí se hradí až po narození štěňat společně s poplatkem za zápis štěňat (počet štěňat x 100 Kč + 200 Kč krycí poplatek)

- Majitelé chovné feny, kteří nemají možnost si krycí list stáhnout a vytisknout z internetových stránek si o jeho zaslání požádají v dostatečném předstihu správce plemenné knihy.

 

SPRÁVNÝ POSTUP CHOVATELE PŘI ODCHOVU ŠTĚŇAT

- Pokud majitel feny nemá zaregistorvanou chovatelskou stanici požádá si o její registraci na adrese: ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy, www.cmku.cz. Doporučujeme podat žádost o registraci chovné stanice v dostatečném předstihu před prvním krytí feny.

 

- Do dvou dnů po narození štěňat chovatel odešle správci plemenné knihy krycí list feny (1) doplněný o datum porodu a pohlaví a barvu narozených štěňat. Současně informuje majitele krycího psa o narození štěňat. V případě nezabřeznutí feny odešle majitel feny krycí list 1 do 70 dní od krytí správci plemenné knihy.

- Správce plemenné knihy po tomto oznámení vrhu pošle chovateli 2x žádanku o tetovací čísla, 1x přihlášku k zápisu štěňat, 1x adresář nových majitelů štěňat a klubové materiály pro nové majitele štěňat, které je povinen chovatel kupujícímu předat.

- Chovatel vyplní žádanky o tetovací čísla a zašle je na adresu:

ČMKU – P1, M. Truksová, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy.

I v případě čipování je nutné zachovat přidělení zápisových (tetovacích čísel) štěňatům, chovateli neodpadá povinnost zaslání žádanky v řádném termínu 3–4 týdny věku štěňat.

- Po obdržení tetovacích čísel od ČMKU si chovatel zajistí kontrolu vrhu. Kontrolu vrhu provádí vet. lékař při označování štěňat ve věku 6 – 8 týdnů. Označení (tetování nebo čipování) je povinné, celý vrh musí být označen jednotně. Tetovací číslo souhlasí s číslem zápisu v plemenné knize a chovateli je přidělí ČMKU, tetuje se do pravého ucha posledním číslem dovnitř. Neoznačená štěňata neobdrží průkazy původu! Veterinární lékař vyplní formulář na zadní straně přihlášky k zápisu štěňat.

- Po provedené kontrole vrhu zasílá chovatel doporučeně správci plemenné knihy vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat, žádanku o tetovací čísla, fotokopii dokladu o zaplacení poplatku za každé zapsané štěně a krycí poplatek (platí se 100 Kč za každé štěně + 200 Kč krycí poplatek za tuzemské krytí), a pokud fena u prvního porodu nemá zápis v průkazu původu o zařazení do seznamu chovných jedinců, i originál průkazu původu.

- K přihlášce k zápisu čipovaných štěňat je nutné přiložit ke každému štěněti jeden štítek s číslem čipu, který plemenná kniha vlepí do průkazu původu. Potvrzení o čipování musí obsahovat i čísla čipů přidělená jednotlivým štěňatům nebo ve výjimečném případě je možné čísla doložit kopiemi registračních karet.

- Kopii přihlášky k zápisu štěňat zasílá správce plemenné knihy zpět chovateli. Tetovací čísla vydává ČMKU do 7 týdnů věku štěňat a průkazy původu do 3 měsíců. Nevydá je bez kontroly vrhu.